Kregosłup jest kolumną kości (kręgów) podtrzymywaną razem przez mięśnie, ścięgna oraz więzadła a usytuowanie kręgów