Dropshipping zasadza się na systemie trójstronnym pomiędzy klientem, sprzedawcą i dostawcą.