Reklama jest nieodzowna w większości branż. Jedną z czołowych kwestii jaką należy się zająć to wybór sposobnej formy reklamy twojej branży lub też produktu jaki oferujesz. Każda branża ma swoją specyfikę i charakterystyczną grupę docelową. Dla niektórych branż najbardziej odpowiednia będzie reklama zewnętrzna, na przykład billboardy, dla innych najlepszą postacią reklamy będą spoty telewizyjne a jeszcze inna branża będzie uzyskiwała olbrzymie korzyści z reklamy na ulotkach. Nader często jeżeli nie najczęściej firmy korzystają przy prowadzeniu kampanii reklamowych z kilku rodzajów reklam. Przykładowo, jeśli mamy do czynienia z ogólnokrajową kampanią reklamującą dany produkt to nader często możemy zobaczyć w tej samej formule graficznej reklamy w Internecie, w telewizji, na billboardach.  

Projektując reklamy należy scharakteryzować grupę docelową. Następnie na podstawie tej charakterystyki dobierać rodzaje reklam, rodzaje miejsc ich zainstalowania lub emisji, ich charakter, język przekazu.

Murale reklamowe